Monika Sidorová

Monika Sidorová

URL webstránky: Monikprofilovka.jpg

Keď niekomu podávaš pomocnú ruku, dávaj pozor na to, až tak nečiníš pre dobrý pocit zo seba. Nikdy neurob druhého človeka od teba závislým a aby ťa potreboval. Tak mu v skutočnosti vôbec nepomôžeš, ale ho len utvrdíš v statuse obete života, obete seba samého a okolností.

A preto tí, ktorí vedia ako krásne sa dá fungovať vo svete, ktorí vedia, že ten svet tvoríme len my sami našimi myšlienkami, skutkami a pocitmi – podávajte tieto skúsenosti ďalej. Nenechajte druhých, aby na vás lipli, nedovoľte im ostať v pocite slabšieho a neschopného.

Dobročinnosť je fajn, pomáhať biednym a chudobným je fajn, prispievať na charitu je fajn. Avšak preskúmaj pozadie takýchto činov, pýtaj sa sám seba, prečo to robíš, či to nie je len náhodou pre dobrý pocit z teba samého ako dobrodinca. Skús tých, ktorí žijú v trápení vyviesť z omylu, že sú obeťou osudu, vyviesť z omylu, že musia zotrvať v tom, čo sa im deje teraz.

Šír osvetu o tvorení života medzi ľuďmi, vedz, že tento Svet je nie o tebe ale je o všetkých ľuďoch na Zemi. To si zapamätaj raz a navždy. Všetko je jeden koexistenčný celok, ktorý sa navzájom ovplyvňuje. Je o inteligencia nezmerných rozmerov, ktorú pochopiť a preskúmať do detailu je jednoducho nemožné.

Isté je, že ty v tomto svete máš obrovskú moc a tou je tvoriť tvoj život v každom okamihu. Ty si vyberáš, aký postoj k udalostiam zaujmeš, ty si vyberáš aký by si chcel byť, ty si vyberáš, čomu budeš veriť. A nech tento výber je tou najvznešenejšou predstavou o tebe samom a o celom Svete vôkol.

Bohatí investori prídu do chudobných krajín, kde ľudia žijú na hranici biedy. Za ťažkú prácu dostanú almužnu, ktorá sotva vystačí na ich dôstojné prežitie. A robia sa dobrodincami. A hovoria o sebe, ako pomáhajú. A pritom len sledujú svoj odporný egoistický záujem – zbohatnúť na biede druhých, dať menej, ako by mali dať, dať toľko, aby učinili ich otrokov závislými, aby ich otroci nemohli opustiť väzenie, ktoré im vytvorili pod pozlátkou dobrého úmyslu dať týmto ľuďom prácu. Lebo domáci, odkiaľ investori prišli by im za také peniaze ani ráno nevstali. A toto je jasný príklad „pomoci“, ktorá potvrdí biedu človeka, ktorá mu nedá šancu na lepší život. Dajú im len toľko, aby nemohli ísť do lepšieho.

Keby investori išli na to opačne a dali by týmto ľuďom viac ako by čakali, dali by im pocítiť dôležitosť ich práce, naučili by ich umeniu tvoriť si život, aký chcú, vyviedli by ich zo statusu obetí kultúry a miesta, do ktorého sa narodili, povedali by im, že môže byť ináč – čo by sa stalo? Prišli by o týchto nevedomých otrokov? Niektorí by ostali a niektorí by išli ďalej. Ostali by tí, ktorí našli záľubu v tom, čo robia, ostali by tí, ktorí našli ocenenie v práci a väčšiu slobodu, ostali by tí, ktorí by cítili, že ostať chcú.

Ale to by prišli investori o značnú časť svojho bohatstva, o svoju moc – vedia viac ako chudáci, ktorých oblbujú, ktorých bohmi sa robia, lebo im dajú chlieb. A takto vykorisťovaní chudáci tvoria ich obrovské bohatstvo. A potom investori idú dať na charitu a samozrejme celému svetu to vyhlásia, akí sú oni úžasní a veľkí ľudia, ako im záleží na dobre sveta a podobne. Verili by ste tomu? Keď prvých ľudí, na ktorých by im malo záležať oklamali???

Na charitu dajú preto, lebo sami so sebou nemôžu byť za to, čo robia. A oni veľmi dobre vedia, čo robia. A preto zabalia celý tento hnoj do pozlátka. Opäť iba kvôli sebe. Je to ich obrana pred videním samých seba, svojej skutočnosti o sebe.

Dnešný svet nepotrebuje reformy, dnešný svet potrebuje revolúciu! Revolúciu, kde zmizne zo Sveta všetok mocenský boj, kde zmizne nadradenosť, kde zmizne pocit oddelenosti, kde bohatstvo bude pre všetkých, kde budú všetci v jednej harmónii a mieri. Ak bude Svet pokračovať v tejto nevedomosti, zanikne. A preto začať musíme od jednotlivcov. A preto tí, ktorí majú finančné bohatstvo, začnite ho užívať na pozdvihnutie jednotlivcov a potom celého Sveta.

A viete čo toto všetko spôsobuje? Mylná vedomosť ľudí, že sú oddelení od celku. Absolútne nevedomie o ich pôsobení vo Svete. Totálne nepochopenie funkcií peňazí – ako výmenného prostriedku, ktorý má slúžiť na uľahčenie života. Ale ľudia povýšili farebné papieriky nad všetko. Stali sa mocou, stali sa bohom, stali sa prostriedkom k naplneniu života, šťastiu, radosti. Nie sú a nikdy nebudú. Nikdy nebude dosť peňazí, nikdy! Pre tých, ktorí nepochopili ich funkciu sa stanu tým najväčším väzením. Celý ich život sa bude točiť okolo peňazí. Budú súperiť, budú porážať, budú besnieť s vidinou viac a viac a viac tí, pre ktorých znamenajú všetko. Budú trpieť tí, ktorí ich budú mať na prvom mieste v živote. Nikdy nenájdete trvalé naplnenie, radosť, šťastie a lásku v materiálne.

Lebo to, za čím sa ženiete už dávno máte. Je to Jednota so Svetom-Prírodou-Bohom, s každou jednou ľudskou bytosťou, je to dar tvorcovstva, dar Života, ktorého zmysel máte vo svojich rukách. Lenže to vám nikto nepovedal, však? Lebo vám povedali, kedy a s čím budete šťastní a vy ste uverili.

Všetko vždy bolo, je a bude je len vo vašej moci – myšlienke, slove a čine.

Je to Svet, kde každý myslí na seba, ale Ja = Všetci Ostatní. Moje myšlienky, činy a pocity sú manifestáciou vo Svete. Ja a Každý Jeden tvoríme Svet.

Viete kedy by bol Svet globálnym Rajom na Zemi? Keby zmizli zo Sveta peniaze a s nimi aj ich iluzórna moc nad našimi životmi, radosťami, nádejami, šťastiami.

A preto si zapamätaj jedinú pravdu, tú najdôležitejšiu v tejto dobe: Svet nie je o TEBE! Je o VŠETKÝCH ĽUĎOCH na Svete!

99% záverov, ktoré vyprodukuje vaša myseľ sú klamstvo. Sú nepravidvé, neskutočné a na míle vzdialené od pravdy. To je strašné zistenie, čo?

Človek nikdy nevníma skutočnosť aká je, ale cez filter jeho mysle, ktorá mu bola nainštalovaná už v rannom veku. Mnoho ľudí, väčšina ľudí nemá ani poňatia, ako vo svete fungujú. A to je chyba  a to je smutné, pretože nemajú na výber. Myslia si, že život, ktorý žijú tak ma byť. Že ináč byť nemôže. Tak vás naprogramovali. Každý váš úsudok, každé vaše rozhodnutie pochádza z informácií, ktoré sú dávno minulosťou, ale boli vám vštepované a podávané ako samozrejmosť.

Vo veku, keď ste si osvojovali myslenie, keď ste začínali rozprávať a vnímať svet ste mali mnoho otázok, na ktoré ste dostávali odpoveď. Odpovedali vám rodičia, susedia, kamaráti, školy, učitelia, televízor, internet, farári, babky, dedkovia atď.  V tom veku, keď ste si vytvárali váš svet ste nemali na výber. Jednoducho ste verili tomu, čo vám hovoria. Pár príkladov :) - nikdy never ľuďom, čo povie pán farár je sväté, dodržuj prikázania božie, nezačínaj si nič s mužmi, chlapi sú zlí a ženy klamú, peniaze sú zlé a bohatí svine, život je ťažký a nemôžeš si vyberať, na chleba sa ťažko robí, vysoká škola je dôležitá, si neschopný, si hlúpy, si najkrajší a najmúdrejší atď. Jednoducho závery a úsudky kade-koho. A dieťa, ktoré ešte netušilo, že má možnosť voľby začalo tak popisovať svoju tabulu rasu. A čím všetkým je popísaná, niektoré mysel sú naozaj hrôzostrašné a deštruktívne, plné zloby, násilia a hnevu.

Ako z toho von? Jednoducho, ísť do každej situácie nanovo. Aj keď vám bude myseľ navrávať – to je tak a to je onak, nepočúvajte ju. Jednoducho sa naučte neveriť tomu, čo vám hovorí váš hlas- je to totiž hlas minulosti, ktorý nepatrí vám ale mnohým iným, ktorí vás takto veľmi obmedzujú.

Človek nemá hraníc, jeho vedomie je neobmedzené, ale on sa sám zatvára do klietky! Aká škoda! Aký premrhaný život!

Začnite rozbíjať staré presvedčenia a nech vás vedú viac pocity a intuícia, ako myseľ . Tie vedia oveľa viac. Intuícia je vaša najvyššia inteligencia, naučte sa ju počúvať. Je vždy popredu a aj keď vám logicky nič nemusí sedieť, ona vie, prečo musíte urobiť to, či ono – pretože je to vhľad z budúcnosti.

Máte v sebe tak neuveriteľne krásne danosti, len táto spoločnosť a doba uviazla v mysli. Je ňou zotročená. Myseľ je skvelý pomocník, ale niekedy vás oberie o množstvo krásnych vecí v živote. Je schopná pospájať už poznané, ale čo sa týka nepoznaného je úplne bezmocná. Uvedomte si to a pocítite náhle obrovský kus slobody – oslobodenia sa od stotožňovania sa s myslením.

Myseľ nepozná prítomnosť, myseľ je produktom minulosti a budúcnosti. Prítomnosť je vedomie, je čistý nepoškvrnený vhľad bez analýz. Jeden jediný okamih pravdy.

Pokiaľ sa niekto zamiluje, hovorí sa o ňom, že stratil hlavu. Ľudia tvrdia, že sa zbláznil. Pokiaľ ste zamilovaní, ale nieste pritom blázni, tak nie ste skutočne poriadne zamilovaní. Musíte stratiť hlavu. Pokiaľ zostane hlava nedotknutá a funguje ďalej ako prv, tak to nie je láska, pretože v láske musí hrať hlavnú rolu srdce. Je to funkcia srdca. 

Stává sa, že keď sa zamiluje veľmi racionálny človek, začne sa chovať hlúpo. Sám cíti, aký nezmysel robí, aké je to bláznovstvo. 
Čo to vyvádza? Potom sa jeho život rozdelí na dve časti, vzniknú dva svety. Srdce je intímnym svetom ticha. A akonáhle takýto človek vyjde z domu, vystúpi zo svojho srdca. Žije v okolnom svete, kde zase funguje jeho hlava - a dolu k srdci zostúpi len vtedy, keď miluje. Ale je to veľmi obtiažné. Je to veľmi obtiažné a bežne sa to nestáva. 

 
 

Partneri

miaphotography

upbook

vip-fit

eugenika