Maj peniaze a buď bohatý, ale nebuď ich otrokom! Náš tip

Napísal(a) , 30. 01. 2014
Kategória: Škola života

Okolo témy peňazí sa vznáša toľko diskusií, píšu sa knihy.... Jedno je fakt – a tým je, že hýbu dnešným svetom. Nie svetom – tým hýbe niečo celkom iné, čo ostáva ľuďom večne naháňajúcim sa za peniazmi skryté a nepochopené J A práve to „niečo celkom iné“ukrýva veľa o nich samých a o tom, ako ich získať.

Peniaze hýbu ľuďmi, ľudia pracujú pre peniaze. A malo by to byť naopak – peniaze by mali pracovať pre nás a slúžiť nám.

Dnešná spoločnosť je otrokom peňazí.  Takmer všetko sa motá okolo nich. Ľudia si odvodzujú od nich svoju identitu, postavenie v spoločnosti, mieru radosti, šťastia, lásky...

Čím viac peňazí máš, tým budeš šťastnejší sa stalo heslom materialistického sveta. A ako sa len klameš, milý človek. Viac peňazí síce znamená viac možností, ale kým si neuvedomíš, že pravé skutočné naplnenie a bohatstvo života spočíva v niečom inom, budeš mať stále málo a nikdy nie dosť.

Je potrebné si uvedomiť tú neustálu chuť a baženie po peniazoch. Túto základnú otázku si položte. Na čo ich chcete mať, čo od nich očakávate? Čo vám prinesú? A o čo vás ukrátia?

Vaša hodnota ako ľudskej bytosti sa nemeria peniazmi. A kto to tak vníma, nemá vás skutočne rád. Všimnite si, ako sa napríklad niektorí ľudia správajú k bezdomovcovi a ako napr. v jeho očiach k nejakému vysoko postavenému človeku? Nad jedného sa vyvyšujú a cítia sa viac, pred druhým sa ponižujú a cítia sa menej. Aké smutné... A zbytočné...

Skutočný charakter a osobnosť človeka sa prejaví v tom, ako sa správa k tým, od ktorých nemôže nič získať. Ale nášmu svetu vládne šialená egoická myseľ, ktorá ničí pravé hodnoty života.

Peniaze nie sú zlé, sú skvelé. Len sa nesmú stať zmyslom vášho života. Nemôžu byť na prvom mieste pred skutočnými hodnotami.  

Prečo vám viac – a - viac materiálnych vecí neprinesie trvalú radosť? Pretože nič z vonku vám nie je schopné dať trvalú radosť. Lebo radosť je niečo, čo je v nás. A to, čo si mylne za ňu zamieňate je len chvíľkovou náhražkou, ale aj tak ostane po čase zas prázdny pocit. A chcete viac. Viac oblečenia, viac áut, viac domov, viac a viac a viac – lebo to je vaše naplnenie.

Človek má 2 druhy potrieb – materiálne a duchovné.  Tie prvé sú potrebami vonkajšími, ktoré vám zabezpečia materiálne veci (dom, jedlo, auto, oblečenie....)

Tie druhé potreby sú potreby nehmotné - duchovné – láska, mier, pokoj, spokojnosť, naplnenosť, radosť... A tu nastáva problém: Materiálna vec nie je schopná naplniť vás duchovne natrvalo. Tieto cnosti máte dávno  v sebe, len ich musíte objaviť.

Pocit neustálej honby za niečím, pocit nedostatku a neúplnosti má však iné príčiny, ako sa nazdávate. A tie nie sú v množstve peňazí.

Človek bol pred svojim zrodom v jednote so Svetom. Po príchode na Zem sa oddelil od celku a tu vznikol prvotný pocit  oddelenosti a neúplnosti. Celý život vám niečo chýba, celý život za niečím idete, chcete niekde dôjsť, ale sami celkom neviete kde a prečo.  Je to návrat k opätovnej celistvosti.

Kresťania to nazývajú raj, nebo. A preto niektorí z vás žijú na Zemi peklo v očakávaní posmrtného neba. Aké zbytočné! Keď raj je tu a teraz a je to o uvedomení si vašej pravej podstaty. To je to, čo hľadáme a často o tom nevieme. Znovu pocítiť tú lásku a jednotu. Preto máme romantické vzťahy, preto máme chvíľkové potešenia, práve pre TEN pocit...

Jeden materialista mi raz povedal: „Ale prosím ťa, veď lásku si môžem kúpiť (obľubuje totiž eskortné služby), ona to bude predstierať“ Usmiala som sa.

Ak chceš byť klamaný a žiť v ilúzii, ako povieš. Veď 98% tejto planéty žije v ilúzii a zajatí ega. A tak veríme tomu, čo nie je pravda, chceme byť klamaní, lebo naše ego by to neprežilo, zosypalo by sa. Stratlili by sme tak našu identitu, založenú na našich sebaklamoch J Aké milé...

Skutočnú lásku si kúpiť nemôžeš. Môžeš mať len obchodný vzťah typu „niečo za niečo“ (typická podmienečná láska, keď sa budeš správať tak a tak – ako mi bude vyhovovať, budem ťa mať rád, atď.) A môžeš si kupovať pozornosť žien, mužov – nebude to o tebe, ale o tom, čo máš a čo dáš. Ale čo čakáš, keď ideš do toho s týmto úmyslom. Že pôjde po tvojich prachoch a podobne. Čo chceš mať, máš.  Čo myslíš, to sa deje. Svet je projekciou tvojich myšlienok.

Je naozaj skvelé, keď máš peniaze, môžeš s nimi urobiť veľa dobra vo svete a mať pohodlnejší život, ale aj bez nich by si si mal byť vedomý tvojej nekonečnej hodnoty. Hodnoty ľudskej bytosti, ktorá cíti, dýcha, žije, vníma.

To je skutočné naplnenie, byť si vedomý toho, že skutočný zmysel materiálnym veciam dáva ich duchovná hodnota. A preto si váž a preukazuj úctu každému kúsočku všetkého, čo je na svete.

Dovolím si nesúhlasiť s Ježišom – resp. s kostolnou interpretáciou jeho výroku: „ Skôr prejde ťava uchom ihly ako bohatý vstúpi do kráľovstva božieho“ –  milí moji, interpretácia tohto vám dáva domnienku, že peniaze sú zlé, že vás pokazia (nie, ony len ukážu, akí skutočne ste), že boháči sú svine a podobne.

Ako to je teda s boháčom a kráľovstvom božím?  Tí, ktorí ustanovia peniaze za svoje šťastie sa stávajú na nich závislí. Na jednej strane vám prinášajú radosť a na druhej strane sa bojíte, že raz o ne prídete. Žijete tak v neustálom napätí. Nikdy sa skutočne neuvoľníte. Každé pripútanie nesie so sebou tieto pocity napätia  ohrozenia, musíte byť vždy v strehu.

Ako by teda človek, ktorý má takýto nekľud mohol vstúpiť do kráľovstva božieho?

Nešťastie má len jednú jedinú príčinu – a tou je lipnutie – závislosť.

Je potrebné si uvedomiť jednu zásadnú vec: Každé lipnutie (či už ide o peniaze, dom, auto, veci, partner, rodina, atď.) prináša so sebou zárodok bolesti. Ak nezískame čo chceme, alebo ak stratíme, čo máme, sme nešťastní a bolí to. A ak získame čo chceme, prinesie nám to záblesk nadšenia, po ktorom potom prichádza znudenosť spojená s obavou, že čo ak predmet na ktorom lipneme, stratíme.

Môžete si lipnúť na čom len chcete, ale buďte si vedomí toho, že za každé lipnutie platíte formou strateného šťastia. Ďakujem, neprosím J

A na záver:

Peniaze sú božské, ako všetko čo je vôkol a v nás. A preto sa im nebráňte, váš život skvalitnia, ale nesmú sa stať vašim pánom. Nech vám slúžia, sú len prostriedkom a preto myslite na to, čo za ne chcete a ani nie na to, aké množstvo peňazí by vám stačilo.

A ak máte pocit nedostatku, je to len vo vašej mysli. Preskúmajte, či nemáte v podvedomí strach z peňazí, alebo odpor k bohatým ľuďom a podobne. Toto môže vplývať na váš finančný stav a brániť tak prúdeniu peňazí k vám J

A pamätaj na jednú vec. Ak sa nebudeš cítiť bohatý tu a teraz, nebudeš sa cítiť bohatým nikdy. A aj keď budeš mať milióny, môžeš ísť do hrobu nenaplnený a prázdny. Preto nájdi bohatstvo v tvojom vnútri a to vonkajšie bude ako bonus J

Pre písanie komentárov sa prihláste
 
 

Partneri

miaphotography

upbook

vip-fit

eugenika