Tvoj život nie je o tebe. Je o všetkých ľuďoch na Svete. Náš tip

Napísal(a) , 18. 05. 2014
Kategória: Škola života

Viacerí z vás sa ma pýtali na to, čo myslím týmto výrokom. Najprv hovorím, milujte seba a rozvíjajte sa a potom vám poviem že váš život nie je o vás, ale o všetkých na Svete :)

Všetko sa začína od vás. Obrátením pozornosti dovnútra presmerujete energiu, ktorú ste smerovali doteraz do vonkajšieho okolia, k vám, vášmu vnútru. Vtedy si začínate uvedomovať svoj vnútorný priestor, ktorý je nekonečný a bez obmedzení. Začínate zisťovať, že nie ste ani vašou myšlienkou, ani vašou emóciou, ani vašim telom, uvedomujete si, že ste niečo za tým, niečo, čo toto všetko pozoruje. Stávate sa pozorovateľom samým sebe. Ste za tým všetkým, ste vedomím.

Čím viac si uvedomujete, čo sa neustále deje vo vašom tele, vaše pocity, vaše myšlienky a začínate si všímať, čo sa deje vo vašom okolitom živote. Prichádzate na to, že ste schopní vedome si tvoriť vašu realitu tým, že si vyberáte myšlienky, ktoré by ste chceli stvárniť vo svojom živote, podľa vašich najlepších vízií a predstáv samých o sebe. Na to však potrebujete mať tichú myseľ a naučiť sa s ňou pracovať. Veľakrát som hovorila, že naše mysle sú dobrí sluhovia, ale zlí páni.

Myšlienky, ktorým venujete neustálu pozornosť dodávate im energiu a emočne ich preciťujete sa skôr či neskôr stvárnia v realite. Skutočne, všetko čo prežívate ste už niekedy v myšlienke, slove a čine stvorili. A potom vám váš život pripadá náhodný, nemáte nad ním kontrolu a ste ako loďka na rozbúrenom oceáne, ktorou zmietajú vlny sem a tam. Naučte sa byť tým najlepším kormidelníkom na vlnách zvaných život.

Čoraz viac začínate cítiť, že všetko, čo sa deje vo vašom okolí je odrazom vás samých, vášho vnútra, ktoré častokrát nechcete vidieť. To, čo vás na druhých najviac poburuje s tým nie ste sami v sebe vyrovnaní. Čo sa vám na druhých páči, máte aj vy sami. Príjmate svoje svetlé i temné stránky. Na vysokej úrovni poznania zisťujete, že už neexistuje  vy a oni – ale že sme len My, Jedno. Jeden Organický Celok, ktorý vzájomne spolupracuje.

Myšlienky, slová a činy ľudí majú neuveriteľnú moc a keď sa stretáva viacero ľudí s podobným myslením, vzniká vedomie kolektívne. Kolektívne vedomie má ohromnú moc, pretože viac ľudí znamená viac energie a mocnejšie a rýchlejšie stvárnenie ich reality. Vojny, prírodné katastrofy, pretrvavajúce násilie na určitých územiach atď. toto všetko nie je náhodné, je to totiž odrazom kolektívneho vedomia jedincov, ktorých sa tieto záležitosti priamo dotýkajú. Pomôcť môže jediné a to – prebudiť a nabádať k uvedomeniu stále viac a viac ľudí.

Pýtam sa, aké je myslenie Sveta v globále? Pozrime sa na to. Čo čítate v bulvároch? Čo vám ukazujú v televízii? Čo púšťate do vašich myslí? Niekto má zjavne záujem, aby ste žili v nevedomosti, strachu, pocitoch menejcennosti a takto krásne programuje vaše myslenie. Svet je plný zmätku, strachu o vlastnú existenciu, násila, prízemných túžob...

Obdivujeme a uznávame celebrity, ktoré nám ukazujú holé zadky a iluzórnu moc bohatstva a slávy, zatiaľ čo ekológovia kričia – zachráňme Zem, lebo sa čoskoro zadusíme, už nám takmer príde normálne, že zabíjanie ľudí je bežné, akčné filmy ukazujú hrdinov, ktorí porážajú druhých a sú víťazmi, zatiaľ čo aktivisti kričia, zastavte vojny a násilie, ktoré k ničomu nevedú...

Za vzory sú nám predkladaní ľudia, ktorí predstavujú úpadok spoločnosti a človeka ako takého, človeka, ktorý nepochopil skutočné hodnoty života na Zemi, takých oslavujeme, chválime a dávame im uznania. Zatiaľ čo na Svete sú ľudia, ktorí vidia a opäť kričia, že Zem a ľudstvo je v kritickom stave a ak sa nestane každý jeden človek na Svete uvedomelou bytosťou, Zem zanikne.  Naša drahá planéta, ktorá nám dáva život, s ktorou sme v jednom neoddeliteľnom Celku. Naše stromy, vďaka ktorým dýchame, zem, ktorá nám dáva plodiny, rastliny a zvieratá, toto všetko s nami spolu-existuje. Ale človek sa cíti oddelený od tohto všetkého a myslí si, že je pánom tvorstva a robí si nároky na Zem. Ničí, pustoší, nerozumne plytvá jej darmi, zabíja svojich druhov, nemá úctu, nemá pocit Jednoty a Kooexistencie. Tento človek spí a kým sa nezobudí každý jeden, planéta Zem zahynie.

Preto váš život nie je len o vás, ale o všetkých ľuďoch na Zemi. Keď sa zobudíte a uvedomíte si, kde ste a čo robíte, budete prebúdzať ďalších a ďalších ľudí. Budete zmenou, ktorú chcete vidieť vo Svete.

Myslím, že každý z nás túži po Svete, ktorý sa bude niesť v duchu Lásky, Slobody, Mieru, Pokoja, Radosti... A pozrite sa na svet dneška. Čo sa to s ním deje? Je to zopovednosť každého z nás. Keď necítite lásku, slobodu, radosť, mier a pokoj v sebe, aký asi svet tvoríte? Začať musíme len a len u seba. Každý z nás v každom z nás. Tieto pocity, hodnoty nemôžete nikomu nanútiť, môžete ich však druhých naučiť tým, že ich zobudíte do reality a budete jasným príkladom, že to je možné. Tieto hodnoty samé od seba prídu a vykvitnú tak v každom jednom.

Nemôžete prísť a vytvoriť mier vo veľkom, keď nezačnete každým jedným človekom. Človek, ktorý necíti tieto ideály v sebe tak žiť jednoducho nebude, možno na čas sa pokúsi, ale každý pokus nanútiť si niečo, čo skutočne necítim je nezmyselný a neúčinný.

A už nehovoriac o tom, ako politické mocnosti tvoria svetový mier – násilím a zbraňami (samozrejme že ide o osobné ciele, ktoré sa predsa musia obliecť do krásnej myšlienky, alebo ešte lepšie ako moja babka milovaná zvykla hovoriť,“ neznamená ešte, že keď obalíš hnoj do cukru, bude z neho bonboniéra“ :) ). Kážu a hovoria vám, čomu máte veriť, dávajú pravidla tí, ktorí sami nevedia a tak vás manipulujú – a hovoria tomu láska a sloboda. Vieru nepotrebujete, keď viete. Viera slúži len na potláčanie vašich obrovských pochybností a pocitov bezmocnosti. O pokoji na Zemi vám hovoria tí, v ktorých to vrie... A radosť vám zakazujú, lebo radostný človek je neovládateľný, ale viera je predsa vážnou záležitosťou...Ako by ste mohli byť radostní, keď máte z každej strany milión príkazov a zákazov, ktoré vám hovoria, akí ste, akí nie ste a akí by ste mali byť?

"Vedomý človek nepotrebuje žiadny zákon. Je zákon sám pre seba. Nekoná nič proti nemu samému a tým pádom nič proti ostatným. Koná v súlade s Celkom a pre dobro všetkých. Prirodzene, bez nútenia, jeho konanie vychádza zo súladu s Prírodou a Jednotou. Vedomý človek nepotrebuje vedenie, je vedený duchom Celku."

Každý jeden človek na Zemi musí pracovať na tom, aby si uvedomil sám seba, svoju úlohu vo Svete a moc tvoriť ho. Každý jeden človek, ktorý sa rozvíja a stáva sa vedomým pocíti v sebe mier, lásku, slobodu, radosť, pokoj a toto bude potom šíriť ďalej.  Bude vzorom pre druhých a bude ich inšpirovať k poznaniu seba samých.

Keď všetky tieto krásy vykvitnú vo vás, ich vôňa sa bude šíriť navôkol, do celého Sveta. Dotknú sa srdca každého otvoreného a cítiaceho človeka  a ukážu mu, že môže byť ináč. Svet dneška je preto v rukách každého z nás a to je tá zodpovednosť, ktorú pocítite, keď sa stanete vedomým človekom v tomto nevedomom Svete, ktorý  bez vášho uvedomenia smeruje k zániku.

Nech si človek raz a navždy prestane myslieť, že je pánom Sveta a že môže ničiť Prírodu, pretože keby sa jedného dňa Príroda, ktorej inteligencia prevyšuje inteligenciu človeka rozhodla, že ide odstrániť ľudí, ktorí jej ubližujú, nemali by sme šancu a nepomohol by nám X násobný počet arzenálov jadrových zbraní. Čoho sa bojíte, svetoví politici? Zbrojíte, bojíte sa o to, že prídete o svoje postavenie, o svoje zdroje. Ste smiešni, žijete v strachu a pritom keby celý svet nebol nenažraný, bol by tu dostatok pre všetkých. Ale to je tak, keď Svetu vládne politika boja, moci, násilia, víťazstva, podmaňovania, využívania, manipulácie...

Som si vedomá toho, že jeden človek nemôže prísť a zmeniť chod celého Sveta, ale viem, že keď bude viac takých, ktorí chcú Svet mieru, lásky, slobody, radosti a pokoja, môžu ho pretvoriť a tak zachrániť.

A začať musíme každý v nás samých. Vyniesť bordel z nášho vnútra, posvietiť si na naše myslenie, nájsť cestu k samým sebe, začať s láskou k sebe, naučiť sa pokoju a mieru a nečakať, že to urobí niekto za nás. Je to práca, ktorú urobíme každý sám, nečakajme na zmenu zvonka.

Čierno môžeš natrieť bielym, ale príde prvý dážď a bude po farbe :) a tak to je aj s dočasnými zmenami. Idem sa zmeniť – to nefunguje. Idem byť lepším – nefunguje. Nejdem byť už takým či onakým – nefunguje. Budem sa správať tak či onak – nefunguje. Stačí len jedno – stať sa uvedomelým a bdelým pozorovateľom samého seba – a všetky zmeny prídu prirodzene a samé od seba. Vždy budete tak vedieť, kedy konáte v súlade a kedy proti. Nepotrebujete na to papier na stene, ktorý vám hovorí, modli sa 3 krát denne a konaj 3 dobré skutky denne, a miluj toho a toho a nenič  a nemanipuluj atď... Samo od seba to bude prichádzať, začnete žiť s pravdou vášho srdca, s pravdou Prírody, s pravdou Celku a nepôjdete už nikdy proti sebe samému a tým pádom ani proti druhým.

A preto tvoj život nie je o tebe, ale o všetkých ľuďoch na Svete. Ty, každý jeden, staň sa vzorom pre celý Svet. Začni u seba, to je jediná šanca na zmenu. Nepozeraj čo robia druhí, pozeraj na to, čo robíš ty. Nechci meniť vonkajšie okolnosti, staň sa vedomým a tvoje vnútro sa začne meniť a rozkvinte do krás tisícich kvetov...

Pre písanie komentárov sa prihláste
 
 

Partneri

miaphotography

upbook

vip-fit

eugenika